Ongeveer 4x per jaar brengen we een major update voor iProva uit. In deze updates introduceren we nieuwe mogelijkheden en zorgen we ervoor dat al bestaande functionaliteiten nóg gemakkelijker en beter werken. Ook zorgen we er in deze updates voor dat iProva technisch ‘bij de tijd’ blijft.

Benieuwd naar wat er nieuw is in iProva 5.15? Je leest het op deze pagina.


iProva 5.15 wordt verwacht in de 2e helft van juli 2020.

Documenten & processen

Onze focus ligt deze release op de module Documenten & Processen. We hebben dan ook veel nieuws voor je in petto!

Interactieve documenten

 • We introduceren de mogelijkheid om een bestaand Word-document of webdocument te converteren naar een interactief document.
  Op basis van de huidige alinea- of paragraafindeling van het document, worden automatisch tekst- en mediablokken aangemaakt.
  Daarmee is de basis van je interactieve document al gereed. Vervolgens kan je gebruik maken van diverse handige hulpmiddelen om interactiviteit toe te voegen aan je document, en de lay-out verder te optimaliseren. Zo maak je eenvoudiger dan ooit de overstap naar aantrekkelijke, interactieve documenten!
 • Het tonen van de definitie van een term (gevoed door de iProva begrippenlijst) wordt mogelijk in interactieve documenten.

Zoeken en vinden

 • Leid collega’s sneller dan ooit naar het juiste document!
  We introduceren snelcodes, waarmee je in een handomdraai direct het goede document oproept.
  Plak snelcodes bijvoorbeeld op een apparaat om snel toegang te bieden tot de bijbehorende documentatie.
  Of gebruik ze om je collega mondeling of via chat aan te duiden welk document hij nodig heeft.
 • We willen je in de toekomst nóg beter helpen, met betere en persoonlijkere zoekresultaten. Daarom introduceren we de mogelijkheid om aan te geven of het document wat je gevonden hebt nuttig was voor jou – of niet. Op basis van die informatie gaan we beheerders inzicht geven in waar het beter kan – en kunnen we (automatisch) zoekresultaten relevanter voor jou gaan maken.
 • Wanneer je via het portaal gaat zoeken in documenten, wordt er bij niet-interactieve documenten nu al in het document zelf gemarkeerd waar je zoekterm(en) voorkomt. We werken eraan om dit ook voor interactieve documenten mogelijk te maken.

En meer…

 • Op verzoek van onze Community maken we het mogelijk om bij het archiveren van een document te vragen om de reden voor archivering in te voeren.

Risicomanagement

 • Bij het scoren van risico’s introduceren we de mogelijkheid om te werken met 3 i.p.v. 2 dimensies.
  Naast ernst en frequentie kán er straks ook de factor ‘detectiekans’ worden meegenomen in de bepaling.
  Uiteraard hóeft dat niet – je kunt ook gewoon de huidige matrix o.b.v. ernst en frequentie blijven gebruiken.
  NB: deze ontwikkeling geldt vooralsnog niet voor de FMEA risico-analyses.
 • We verbeteren het gebruiksgemak van de lijst van risico’s in het risico-dashboard.

Vragenlijsten

 • Wanneer er in je vragenlijst over een organisatie-eenheid of kaart gaat, hebben we de mogelijkheid toegevoegd om je in vragenlijstrapportage te kunnen filteren op organisatie-eenheid of kaart. Daarnaast geven we deze entiteiten ook naast elkaar weer, zodat het makkelijker is om het vergelijk tussen afdelingen of kaarten te analyseren.
 • We maken het mogelijk om de invoer van een meerkeuze-vraag te koppelen aan organisatie-eenheden.
  Zo kan je straks bijvoorbeeld in een vragenlijst met een externe doelgroep (klanten, patienten of clienten) een eenvoudige vraag stellen (op welke locatie bent u geweest) en dat ‘onder water’ koppelen aan de juiste organisatie-eenheden, zonder dat je de volledige organisatiestructuur zoals die intern bekend is, ook aan de externe invuller hoeft voor te schotelen.
 • In het overzicht van vragenlijst kan je straks ook in een kolom tonen wie de beheerder(s) is/zijn van de vragenlijst, en kan je de lijst ook filteren op beheerder.
 • We vereenvoudigen het navigeren door de vragenbibliotheek, met name in die gevallen waar de bibliotheek veel normkaders bevat.

iProva algemeen

 • Om optimale ondersteuning te kunnen leveren, hebben we soms toegang nodig tot de iProva-omgeving van jouw organisatie.
  Tot nu toe kun je ons die toegang verschaffen door het wachtwoord van een beheer-account met ons te delen.
  Medio dit jaar introduceren we een nieuwe werkwijze, waarin we de meest actuele security-best practices verwerken.
  Je hoeft dan géén permanent wachtwoord meer met ons te delen, maar kunt ons eenvoudig toegang geven gedurende een door jou bepaalde periode.
  Vervolgens zullen alle door Infoland uitgevoerde activiteiten onder een aparte naam in het iProva-activiteitenlog worden vastgelegd, zodat je eenvoudig kunt onderscheiden wat Infoland heeft gedaan en wat er vanuit jouw eigen organisatie onder het beheeraccount is uitgevoerd.
© Infoland B.V. 1998-2018