• Wat is er nieuw in Zenya 6.4.0?

Ongeveer 4x per jaar brengen we een major update voor Zenya uit. In deze updates introduceren we nieuwe mogelijkheden en zorgen we ervoor dat al bestaande functionaliteiten nóg gemakkelijker en beter werken. Ook zorgen we er in deze updates voor dat Zenya technisch ‘bij de tijd’ blijft.

Benieuwd naar wat er nieuw is in Zenya 6.4.0? Je leest het op deze pagina.

De uitrol van Zenya 6.4.0 start op 30 januari.
We zullen de exacte datum/tijd voor de uitrol naar Zenya SaaS per ring aankondigen op status.infoland.nl

Laatste Zenya voor on-premise
Voor organisaties met Zenya on-premise zal de release vanaf medio februari als download beschikbaar worden gesteld. Je kunt deze downloaden op mijn.infoland.nl. De Zenya 6.4.0 release zal de laatste Zenya major release voor on-premise zijn. Lees meer over de exacte tijdlijn voor einde on-premise op onze community:
https://community.infoland.nl/saas-118/overgang-van-on-premise-naar-saas-2448

FLOW

Bij het invullen van een kader op een meldformulier, kan nu de volledige naam en de beschrijving van het kader bekeken worden. Hiermee kan men met meer zekerheid en gemak het juiste kader selecteren voor de melding.

Wanneer je bij een melding als extra informatie een e-mail gaat aanmaken, zie je dat het toevoegen van bijlagen aan de e-mail makkelijker gemaakt is. De lijst met bestaande bijlagen van de melding is hier nu doorzoekbaar. Bovendien wordt er een voorbeeld weergave van plaatje getoont wanneer je met de muis over het plaatje beweegt. Verder zal er nu een waarschuwing te zien zijn als de maximum grootte van e-mail bijlagen (25 mb) is overschreden.

In de ‘Wat moet ik doen’ tabel die hoort bij een workflow status van een meldingstype, kan nu een verwijzing ingevoegd worden. Zo kan men in de beschrijving direct een link leggen naar bijvoorbeeld instructie documenten.

Community idee verwijzingen vanuit ‘Wat moet ik doen tabel’

Het is nu mogelijk om verder te rekenen met een al eerder berekende waarde. Het veld ‘Getal, berekend met formule’ kan nu gebruik maken van andere velden van datzelfde type. Dit maakt het tevens mogelijk om complexere berekeningen te maken, een stel subtotalen die middels vermenigvuldigen berekend zijn, kunnen vervolgens tot een totaal worden berekend door de subtotalen bij elkaar op te tellen.

Community idee rekenen met veld ‘berekende waarden’

Bij een getalveld kun je bij de optie “Toegestane waarden beperken” er nu ook voor kiezen om minimaal 0, 1 of 2 decimalen af te dwingen. Binnen FLOW worden getalvelden t/m 2 decimalen ondersteund. Als deze instelling op 1 of 2 staat, dient de gebruiker dus minimaal 1 of respectievelijk 2 decimalen in te vullen.

DOC

In de rapportage module kan nu onder documenten rapportages een rapport ‘Rechten op gebruikersrollen per documenten map’ gemaakt worden. Hiermee kan een overzicht gemaakt worden van de verschillende rollen die op de gekozen mappen beschikbaar zijn en welke gebruikers/gebruikersgroepen die rollen hebben.

Community idee rapportage voor rechten per document

De instelling ‘Dit document is niet relevant voor mij’ toestaan, is beschikbaar in het applicatie beheer onder Documenten: Instellingen. Daar kan deze instelling gevonden worden onder het kopje ‘Leesbevestigingen’. Wanneer deze instelling op ‘Ja’ wordt ingesteld zal de leesbevestiging werkwijze voor gebruikers iets veranderen.

In plaats van de knop ‘Document gelezen’ zal de gebruiker de knop ‘Leesbevestiging’ zien. Als hier op geklikt wordt zal er een dialoogvenster geopend worden waar de gebruiker kan bevestigen dat het document gelezen is. Als toegevoegde functionaliteit is in dit dialoog een linkje ‘Dit document is niet relevant voor mij’ beschikbaar. Wanneer hier op geklikt wordt kan de gebruiker een toelichting opgeven en bevestigen dat het document niet relevant is voor hem. Dan zal er een e-mail uitgaan naar de gebruiker en naar de documentbeheerder van het document.

In deze e-mail staat een link naar het desbetreffende document, de naam van de gebruiker en de toelichting van de gebruiker. De documentbeheerder kan dan de juiste stappen ondernemen. Let op, het document blijft wel aanwezig in de leesbevestiging taak van de gebruiker tot de documentbeheerder de situatie heeft opgelost.

Community idee voor Leesbevestiging documenten: mogelijkheid ‘document niet van toepassing voor me’ toevoegen

Tabellen in HTML documenten hebben meer ruimte gekregen. Ze maken meer gebruik van de witte ruimte links en rechts naast de tekst. Voor tabellen waarbij een breedte percentage staat ingesteld wordt dat percentage op die beschikbare ruimte toegepast. Dus voor een tabel met een breedte van 100% zal vrijwel de hele schermbreedte in beslag nemen.

Tabellen met een vaste breedte hebben met deze wijziging meer ruimte gekregen op het scherm. Dit heeft als gevolg dat tabellen die voorheen eventueel niet pastte nu wel op het scherm passen. Voor sommige tabellen kan het zo zijn dat de beschikbare breedte van het scherm nog steeds te smal is voor de ingestelde breedte van de tabel. In die situaties wordt onderin het scherm een scrollbalk getoond. Deze scrollbalk staat in dat geval altijd in beeld. Als de tabel in de hoogte en de breedte niet past blijf je hierdoor de mogelijkheid houden om naar links en rechts te scrollen. Echter, in veel gevallen waar men voorheen moest horizontaal moest scrollen zal dat na deze wijziging niet meer nodig zijn.

CHECK

Wanneer er bij een vraag meerdere bijlagen worden toegevoegd, worden er in het Excel export meerdere cellen samengevoegd om meerdere linkjes naar bijlagen in 1 Excel rij weer te kunnen geven. Dit zorgt er echter voor dat het Excel het niet meer toelaat om het rapport te sorteren. Om deze reden wordt er nu een tweede tabblad toegevoegd bij exports van vragenlijsten waar meerdere bijlagen aan dezelfde vraag gekoppeld zijn. In dit tweede tabblad worden geen cellen samengevoegd en is het rapport wel sorteerbaar.

Naast de status ‘Nieuw’ en de status ‘Afgehandeld’, kunnen correctieve acties nu ook op de status ‘in uitvoering’ worden gezet.

Community idee status ‘in uitvoering’ voor correctieve acties

RISK

Het Excel overzicht wat gegenereerd wordt bij een export voor een Risico analyse (FMEA) is verbeterd. Kolommen zijn nu logischer gegroepeerd, en hebben een meer overzichtelijke volgorde gekregen.

Nieuwe layout Excel rapport FMEA risico analyse:

Algemeen

In het applicatiebeheer onder portalen > verzamelingen, is een zoekveld toegevoegd om gemakkelijker de verzameling of groep te vinden die je nodig hebt.

Via het applicatiebeheer > kaders, kunnen beheerrechten voor ieder kader apart ingesteld worden in de eigenschappen van het kader. Het centrale recht op kaders geeft je nog steeds beheerrechten voor alle kaders maar als een gebruiker alleen rechten heeft voor een specifiek kader kan die gebruiker alleen dat kader beheren

Community idee beheerrechten individuele normkaders.

Bij externe bronnen wordt de mogelijkheid toegevoegd om te koppelen met systemen o.b.v. een REST API. Dit als aanvulling op de bestaande mogelijkheden om te koppelen via HL7 of ODBC

Zenya zal worden voorbereid op aansluiting op een vertaalplatform. Dit gaat ons in de nabije toekomst in staat stellen om sneller en goedkoper extra talen toe te voegen aan Zenya. De eerste taal die we concreet gaan toevoegen is het Zweeds, dit zal onderdeel zijn van Zenya 6.4 of zal zo snel mogelijk daarna worden opgeleverd.

Voor applicatiebeheerders & ICT

Uitloggen met SSO (Single Sign-on) gebruiker is nu ook mogelijk

Voorheen was het niet mogelijk om in Zenya uit te loggen als men automatisch was aangemeld met een Single Sign-on gebruiker.
Er is nu een instelling toegevoegd onder “applicatiebeheersysteeminstellingen: toegang tot de site”.  Hier kan worden aangegeven dat een gebruiker, in plaats van de “aanmelden als andere gebruiker”, een “uitloggen” optie krijgt. Bij het klikken op uitloggen zal de gebruiker worden uitgelogd in Zenya EN in de identity provider die is ingesteld in Zenya (bijvoorbeeld Azure AD).

De volgende keer dat een gebruiker dan dus op die werkplek (of device) Zenya start zal eerst de aanmeld pagina getoond worden van de identity provider en zal de gebruiker niet automatisch worden aangemeld.

Nieuwe Zenya Office client (vanwege einde ondersteuning Internet Explorer 11)

Met de Zenya 6.4 release brengen we ook een nieuwe Zenya Office client* uit. Deze nieuwe client software voor Office integratie is klaar voor de toekomst. Zo kunnen we binnen Zenya goed met het einde van “Microsoft Internet Explorer 11” omgaan en kunnen organisaties volledig op een moderne browser overstappen (zoals Microsoft Edge).

Vandaar dat we al onze klanten adviseren om deze nieuwe client software uit te gaan rollen.
Meer informatie over de gevolgen van het einde van de Microsoft Internet Explorer 11 ondersteuning i.c.m. Zenya

*De nieuwe Zenya Office client is geschikt voor alle Zenya 6.0 (en hoger) versies.

Rechten op externe bron nu ook via applicatiebeheer instelbaar

Het is vanaf Zenya 6.4 mogelijk om voor een aantal externe bronnen via het applicatiebeheer de leesrechten voor het opzoeken in te stellen.
Voor de volgende opzoekvelden is dit nu ook mogelijk:

  • HL7
  • Nedap
  • MijnCaress

Tijdens de Zenya 6.3 update zijn de leesrechten automatisch overgenomen van de meldrechten die waren ingesteld op de meldingstypes (welke deze opzoekvelden gebruikten).

Beperking toegestane bestandstypes Zenya FLOW

Zoals al eerder aangekondigd in de release notes van Zenya 6.3 voeren we in Zenya 6.4 een wijziging door op de toegestane bestandstypes binnen het bijlage veld in Zenya FLOW.

Bij Infoland staat informatiebeveiliging en privacy hoog op de agenda. Je moet er altijd op kunnen vertrouwen dat de gegevens van jouw organisatie – persoonsgegevens in het bijzonder – veilig zijn. Dit betekent dat we continue bezig zijn met het verbeteren van de veiligheid van ons platform en producten. Het resultaat hiervan is onderstaande verbetering:

Vanaf Zenya versie 6.4 starten we met het enkel nog toestaan van bestandstypes in Zenya waarvan bekend is dat deze in oorsprong niet schadelijk zijn. We starten daarmee in Zenya FLOW met het bijlage veld. Deze aanpassing zorgt ervoor dat er geen potentieel malafide bestanden (van een niet meer toegestaan bestandstype) toegevoegd kunnen worden. Hierdoor wordt de kans verkleint dat er potentieel onveilige gegevens worden geüpload in Zenya FLOW via het formulier. In latere releases zullen we deze beperking ook op andere plekken in Zenya gaan doorvoeren.

We hebben gekeken welke bestandstypes het meest worden toegevoegd als bijlage en op basis daarvan een zogenaamde whitelist opgesteld van de bestandstypes die worden geaccepteerd. Het gaat om onderstaande lijst:

.avi, .bmp, .csv, .docx, .dotx, .emz, .gif, .heic, .jpeg, .jpg, .mov, .mp3, .mp4, .msg, .odt, .pdf, .png, .ppsx, .pptx, .qps, .rtf, .sldx, .tif, .txt, .vsdx, .wav, .wmw, .xlsx, .xltx, .xml, .zip.

Mocht jullie organisatie bepaalde door jullie veelgebruikte bestandtypes in bovenstaande lijst missen dan vragen we dit door te geven aan onze servicedesk met een toelichting waarom dit bestandtype voor jullie nog relevant is.

Het is vanaf 6.4 wel nog gewoon mogelijk om alle soorten bestanden toe te voegen door gebruik te maken van een .zip bestand, waarin het originele bestand wordt opgenomen, en door vervolgens het .zip bestand toe te voegen.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie voor applicatiebeheerders & ICT komt t.z.t beschikbaar op mijn.infoland.nl
Kies na het inloggen voor Mijn omgevingen (scroll naar beneden) > Updates downloaden, of klik op de knop hieronder om direct naar de juiste pagina te gaan.

Je vindt hier aanvullende release notes met daarin:

  • indicatie van de impact van deze update (per Zenya-onderdeel)
  • nadere toelichting op functionele wijzigingen
  • belangrijke informatie over koppelingen tussen Zenya en andere systemen

En verder:

  • pre-update en post-update checklist voor applicatiebeheerders
  • download van de update (voor Zenya on-premise)

© Infoland B.V. 1998-2018