Zenya Search Icoon

Zenya Search 1.13.5

Bugfixes:

  • Paragraaf titels in een gestructureerd HTML-document konden te weinig contrast hebben waardoor ze slecht leesbaar waren
  • Nadat je een nieuwe persoonlijke notitie had toegevoegd aan een document werd de lijst van notities niet automatisch opnieuw geladen
  • Stabiliteitsverbeteringen

Hopelijk heb je er geen of weinig last van gehad!