Ongeveer 4x per jaar brengen we een major update voor iProva uit. In deze updates introduceren we nieuwe mogelijkheden en zorgen we ervoor dat al bestaande functionaliteiten nóg gemakkelijker en beter werken. Ook zorgen we er in deze updates voor dat iProva technisch ‘bij de tijd’ blijft.

Benieuwd naar wat er aan komt in de volgende update(s) voor iProva?
Bezoek dan regelmatig deze pagina.

De meest recente major update voor iProva is versie 5.10. Deze is beschikbaar sinds 1 februari 2019.

Dit kan je verwachten ná iProva 5.10

Documenten & processen

In iProva 5.10 hebben we interactieve documenten geïntroduceerd. In 2019 wordt deze functionaliteit verder uitgebouwd. We voegen nog meer bouwstenen toe én nog meer flexibiliteit in het voorwaardelijk tonen van content.

We noemen dit ook wel: decision based content.
De medewerker krijgt niet ineens álle informatie voorgeschoteld, maar krijgt in plaats daarvan een concrete vragen te zien. Op basis van het antwoord wat hij geeft, verschijnt ofwel een volgende vraag, of de content die passend is voor die specifieke situatie.

Ook maken we de bewerkomgeving voor interactieve documenten nog krachtiger en eenvoudiger in gebruik.

Dit komt er ook aan binnen Documenten & Processen:

 • de functionaliteit voor het zoeken & vervangen door het gehele documentbeheersysteem werkt straks ook voor interactieve documenten.

Kaartenbak

 • Zie je een fout op een kaart, maar heb je zelf geen beheerrechten?
  In iProva 5.10 is al de mogelijkheid toegevoegd om een opmerking te plaatsen bij een kaart.
  We gaan straks nog een stapje verder; je kunt dan direct correcties voorstellen, waarna een beheerder deze enkel nog hoeft te accorderen.
 • Voor bepaalde toepassingen van de kaartenbak is het wenselijk om fijnmaziger rechten te kunnen instellen.
  Waar je nu beheerrechten toekent per héle kaartenbak, kan je er straks óók voor kiezen om rechten toe te kennen op specifieke kaarten.

Risico’s

Er staan veel ontwikkelingen op stapel in onze software voor risiciomanagement.

Een van de eerste dingen die je kunt verwachten, is de mogelijkheid om onderscheid te kunnen maken tussen verschillende soorten risico’s, bijvoorbeeld operationele risico’s en risico’s gerelateerd aan de strategische doelen van je organisatie.
Vervolgens kun je het gedrag van de software daar op aanpassen, door per soort risico aan te geven:
Wil je wel of geen oorzaak/gevolganalyse doen? Wil je het risico kunnen scoren, en hoe dan? Wil je er beheersmaatregelen aan kunnen koppelen?

Vragenlijsten

 • Voortbordurend op de ontwikkelingen rondom meertaligheid in de module Melden & Analyseren gaan we in 2019 ook binnen vragenlijsten werken aan meertalige content. Het wordt mogelijk om met één vragenlijst eenvoudig medewerkers in verschillende talen te bedienen. De vraag die wordt gesteld, de antwoordmogelijkheden, de toelichting: alles kan straks – als je dat wilt – in meer talen worden ingesteld.
 • Ook de trend die we hebben ingezet om de vragenlijsten op alle devices prettig werkbaar te maken zetten we door:
  Zo kwamen we er achter dat de schaalverdelingsvraag werd gebruikt als Ja/Nee vraag omdat dit vraagtype volledig instelbaar is. Echter, met de sterretjes komt dit niet mooi uit. We hebben het mogelijk gemaakt om de teksten voor de Ja/Nee-vraag aan te kunnen passen. Je bent nu niet meer gebonden aan Ja en Nee, maar kunt er bijvoorbeeld OK en Niet OK, of Effectief en Niet effectief van maken. De Deels-tekst was al aanpasbaar.

iProva algemeen

 • Steeds meer functionaliteiten in iProva worden geoptimaliseerd voor gebruik op smartphones. Denk aan leesbevestiging (in iProva 5.10) en het invullen van vragenlijsten (iProva 5.9).
  Vaak zul je – bij gebruik van iProva op mobiel – eerst moeten inloggen. Op dit moment krijg je dan meestal nog een inlogscherm voorgeschoteld wat geoptimaliseerd is voor de desktop. Dit gaat veranderen; we rollen een nieuw loginscherm uit met een moderne uitstraling, wat optimaal werkt op smartphone, tablet én desktop computer.

© Infoland B.V. 1998-2018