Bericht geplaatst op 1 november 2017 in Zenya on-premise, Zenya SaaS

Ongeveer 4x per jaar brengen we een major update voor iProva uit. In deze updates introduceren we nieuwe mogelijkheden en zorgen we ervoor dat al bestaande functionaliteiten nóg gemakkelijker en beter werken. Ook zorgen we er in deze updates voor dat iProva technisch ‘bij de tijd’ blijft.

Benieuwd naar wat er nieuw is in iProva 5.6? We hebben het voor je samengevat op deze pagina.

Audits, taakschema’s en planningen

In de Audits-module kan de audit-coordinator nu eenvoudig e-mailberichten en agenda-verzoeken versturen naar leden van het audit team, auditees en overige betrokkenen. Ook hebben we het overzicht van audits completer gemaakt, en kan je dit nu exporteren naar Excel. Het aanmaken van taakschema’s kan nu eenvoudig worden gedelegeerd; dit is niet meer voorbehouden aan een applicatiebeheerder.

Documenten & processen

Wil je aan de slag met de iProva Search app, voor het snel raadplegen van up-to-date documenten? Dan heb je iProva 5.6 of hoger nodig.

Melden, analyseren en verbeteren

De module Melden & Analyseren wordt door vele organisaties ingezet om een breed scala aan processen te digitaliseren. In deze release brengen we een aantal verbeteringen die zijn gevoed door feedback uit de praktijk: verbeteringen die ervoor zorgen dat het systeem in nóg meer situaties de passende oplossing kan bieden. Bijvoorbeeld:

  • vanuit de workflow bijlagen meesturen met e-mailberichten, werken met meerdere voorkeursactienemers, en meldingen eenvoudig toewijzen aan de persoon die gemeld heeft
  • het tijdstip waarop een incident zich heeft voorgedaan eenvoudig vastleggen middels een nieuw “Tijd”-element
  • verbeterde integratie met Microsoft Outlook

Risicomanagement

Voor risico-evaluaties in het kader van Enterprise Risk Management wordt in de module Risico’s de mogelijkheid geboden om een bow-tie uit te werken voor ieder risico. In het bow-tie diagram kan men aangeven welke oorzaken er ten grondslag liggen aan het risico, welke beheersmaatregelen aanwezig of gepland zijn, en welke risicoscore uw organisatie toekent aan dit risico.

Je kunt direct een totaalscore instellen voor het risico (berekend vanuit Ernst en Waarschijnlijkheid), of eerst per gevolgklasse (bijv. klanten, medewerkers, imago, …) de risicoscore bepalen en pas daarna een totaalscore bepalen. Nieuw in iProva 5.6 is dat je nu voor elke gevolgklasse apart een toelichting kunt geven: aan welke concrete gevolgen denken we hier, en op basis van welke argumenten is de risicoscore voor deze gevolgklasse bepaald?

E-mails vanuit iProva

De lay-out van e-mailberichten die worden verstuurd door iProva / vanuit iProva is gewijzigd. Er is een nieuwe, frisse look geïntroduceerd én je kunt nu het logo van jouw organisatie opnemen in de e-mailberichten.

Beter overzicht over jouw taken

Het “Mijn taken” scherm laat je nu eenvoudiger het overzicht houden over de aan jou toegewezen taken.

  • Afgehandelde taken worden niet langer getoond. Voorheen bleven deze (ter bevestiging) nog enige tijd zichtbaar in het scherm.
  • Het paneel met uitgestelde taken is niet meer standaard zichtbaar. Uitgestelde taken worden nu getoond in een zijpaneel wat open- en dichtgeklapt kan worden. Het slepen van taken naar “Uitgesteld” is nog steeds mogelijk.
  • Door deze wijzigingen is er veel meer ruimte dan voorheen om de openstaande taken weer te geven.

Naast de hierboven genoemde zaken, zijn er in iProva 5.6.0 nog veel meer kleine verbeteringen doorgevoerd om het gebruiksgemak en de prestaties van iProva te verbeteren.

Voor applicatiebeheerders

Kijk voor alle ins & outs over deze update op onze Support website (inloggen vereist).
Je vind hier de volledige release notes en een handige checklist die je helpt om alles uit deze update te halen.

© Infoland B.V. 1998-2018